Full rulle

Vem där?

June 24, 2020 Tobias Holmberg & Emma Åstrand Season 1 Episode 7
Vem där?
Full rulle
More Info
Full rulle
Vem där?
Jun 24, 2020 Season 1 Episode 7
Tobias Holmberg & Emma Åstrand

Vad är en identitet? Hur skapas en identitet? Vad har du för identitet? Det är tre frågor vi försöker besvara i det här avsnittet. Vi kommer fram till att medan Emma är kvinna, saknar Tobias identiteten av att vara man - All Hail the Patriarchy!

Avslutningsvis reser vi iväg på nya äventyr, eller snarare skaver era öron med allmänt skryt. Tobias röstar för att sova under öppen himmel i Barcelona, medan Emma - föga förvånande - trivs bäst i business class på väg till andra sidan Atlanten. 

Producerat av Emma Åstrand och Tobias Holmberg. Möjliggjort med stöd av STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige. Musik av Anders Åstrand. Ljud: Tomas Bolin.
Facebook: Full rulle podcast
Instagram: @fullrullepodcast
Mejl: fullrullepodcast@gmail.com  

Show Notes

Vad är en identitet? Hur skapas en identitet? Vad har du för identitet? Det är tre frågor vi försöker besvara i det här avsnittet. Vi kommer fram till att medan Emma är kvinna, saknar Tobias identiteten av att vara man - All Hail the Patriarchy!

Avslutningsvis reser vi iväg på nya äventyr, eller snarare skaver era öron med allmänt skryt. Tobias röstar för att sova under öppen himmel i Barcelona, medan Emma - föga förvånande - trivs bäst i business class på väg till andra sidan Atlanten. 

Producerat av Emma Åstrand och Tobias Holmberg. Möjliggjort med stöd av STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige. Musik av Anders Åstrand. Ljud: Tomas Bolin.
Facebook: Full rulle podcast
Instagram: @fullrullepodcast
Mejl: fullrullepodcast@gmail.com