Full rulle

Funkofobi anno 2015

July 08, 2020 Tobias Holmberg & Emma Åstrand Season 1 Episode 8
Funkofobi anno 2015
Full rulle
More Info
Full rulle
Funkofobi anno 2015
Jul 08, 2020 Season 1 Episode 8
Tobias Holmberg & Emma Åstrand

Funkofobi: fördomar mot personer med funktionsnedsättning.

Det är temat för Full rulles åttonde avsnitt. Vi snackar funkofobi som begrepp och kommer bland annat fram till att Tobias skryter för lite om att vara en av dem som myntade ordet så att det kom in i SAOL 2015. 

Avslutningsvis ger Emma ett brandtal till bra design på hjälpmedel. Mindre sjukhus, mera stil tack!

Producerat av Emma Åstrand och Tobias Holmberg. Möjliggjort med stöd av STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige. Musik av Anders Åstrand. Ljud: Tomas Bolin.

Facebook: Full rulle podcast

Instagram: @fullrullepodcast

Mejl: fullrullepodcast@gmail.com

Show Notes

Funkofobi: fördomar mot personer med funktionsnedsättning.

Det är temat för Full rulles åttonde avsnitt. Vi snackar funkofobi som begrepp och kommer bland annat fram till att Tobias skryter för lite om att vara en av dem som myntade ordet så att det kom in i SAOL 2015. 

Avslutningsvis ger Emma ett brandtal till bra design på hjälpmedel. Mindre sjukhus, mera stil tack!

Producerat av Emma Åstrand och Tobias Holmberg. Möjliggjort med stöd av STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige. Musik av Anders Åstrand. Ljud: Tomas Bolin.

Facebook: Full rulle podcast

Instagram: @fullrullepodcast

Mejl: fullrullepodcast@gmail.com